Vad är ISO?

ISO-certifiering är ett erkännande från ett externt organ. Ett företag som uppfyller något av de internationellt erkända ISO-systemen. Standarderna är en serie internationellt erkända arbetsmetoder som skapats för att göra verksamheten mer effektiv. Vid ISO Quality Services är vi specialister på att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som hjälper ert företag att fungera mer professionellt. Oavsett vilka processer ni söker förbättra kan vi hjälpa er att hitta den standard som bäst passar ert företag.

Ett ISO 9001 kvalitetsledningssystem har ett systematiskt processdrivet arbetssätt för hanteringen av er verksamhet. Det är utformat för att stödja företaget i arbetet med att garantera att kundernas behov uppfylls, samtidigt som företaget levererar en jämn kvalitet och nöjda kunder.

Fortsätt

ISO 17100 är den nya internationellt erkända standarden för företag inom översättningsindustrin som omfattar de väsentligaste processerna för att tillhandahålla en översättningstjänst.

Fortsätt

Ett ISO 27001 ledningssystem för informationssäkerhet är en systematisk och aktiv strategi för att effektivt hantera säkerhetsrisker för företagets konfidentiella uppgifter.

Fortsätt

VARFÖR få ISO-CERTIFIERING?

Våra tjänster

Vid  ISO Quality Services är vi specialiserade på att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som hjälper ert företag att fungera mer effektivt. Oavsett vilka processer ni söker förbättra kan vi hjälpa er att hitta den standard som bäst passar ert företag. Var ni än befinner er på er ISO-resa kan vi hjälpa till genom rådgivning, utbildning och fortlöpande support.