VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor


 • 1: Vad är ISO-certifiering?

  ISO-certifiering är ett erkännande från ett externt organ att ett företag tillämpar något av de internationellt erkända ISO-systemen. Certifieringen kan användas för anbudsinfordran som ett bevis på ett företags trovärdighet men också för att ingjuta förtroende i den potentiella klienten att ni håller era löften.

 • 2: Varför skulle jag vilja ha ISO-certifiering?

  ISO-certifieringen är en förklaring till era intressenter, anställda och ledande befattningshavare att företaget kommer att driva sin verksamhet enligt ett givet ramverk för att uppnå sina mål. Genom att ni åtar er att upprätthålla en extern certifiering bevisar ni företagets engagemang för dessa mål samt ökar trovärdigheten och kundernas förtroende för varumärket / tjänsten eller produkten.

 • 3: Vad kostar en ISO-certifiering?

  Kostnaderna för ISO-certifiering varierar beroende på organisationens storlek och på vilken nivå företaget redan tillämpar processer och rutiner. Vi är en organisation med fasta avgifter, vilket innebär att när vi har träffat er för att diskutera era behov och skickat en formell offert, fastställs denna avgift. Vi tar inte ut någon avgift utöver vad som är specificerat, så att ni från början känner till era kostnader och betalningssätt.

 • 4: Hur lång tid tar det att uppnå ISO-certifiering?

  ISO-certifiering tar mellan 6 till 8 veckor.

 • 5: Hur uppnår jag ISO-certifiering?
  1. 1. Inledande granskning
  2. 2. Skriftlig dokumentation
  3. 3. Presentation av certifiering
  4. 4. 6-8 veckor
 • 6: Vad är en revision?

  En revision är den process genom vilken ett företag visar på att man arbetar enligt ett givet system och detta är ett obligatoriskt inslag i ISO-systemen. En kvalificerad revisor kommer att besöka era lokaler eller slutföra ett fjärrbesök i syfte att utvärdera ert system gentemot ISO-standarden som ni är certifierade enligt. Revisorn kommer att begära att få se bevis som resultat av företagets processer och förfaranden för att säkerställa att systemet tillämpas och underhålls regelbundet.

 • 7: Varför behöver jag genomföra en revision?

  Revision är ett nödvändigt element i ISO-standarder. Det är bevis på att det system ni har genomfört ständigt förbättras. Det är den regelbundna kontrollen att ni hanterar systemet/n konsekvent.

 • 8: Hur fungerar betalningsprocessen?

  Fakturor utfärdas antingen i Sterling, US dollar eller Euro. Betalning skall ske mot uppvisande av en faktura och enligt de överenskomna betalningsvillkoren.