OM OSS

VILKA ÄR ISO QUALITY SERVICES LTD?

ISO Quality Services Ltd är en oberoende organisation som är specialiserad på genomförande, certifiering och kontinuerlig revision av ISO- standards. Vi erbjuder även ISO konsulttjänster, utbildning och intern revision.

Vi är en av Storbritanniens ledande leverantörer av “totallösningar” och tillämpar en enkel och kostnadseffektiv väg till ISO-certifiering. Vi har bedrivit vår verksamhet sedan maj 2000 och arbetar med en rad olika klienter, inklusive små och medelstora företag och även stora internationella företag.

ISO Quality Services har som mål att förbättra er verksamhet snarare än att ändra den och hjälper er att upprätthålla standards med våra erfarna revisionsteam. Vi eftersträvar att ge våra kunder högsta servicenivå och att göra processen så bekväm och enkel som möjligt.

Genom att tillämpa ett strikt ISO 9001 kvalitetsledningssystem är bolaget föremål för fortlöpande revision via ett externt organ och söker därför alltid uppnå kontinuerlig förbättring.

 

VÅRA VÄRDERINGAR

Vårt kärnvärde ”ISO-certifiering på ett enkelt vis” är avsett att avlägsna den komplexitet som ibland förknippas med genomförandet och hanteringen av ISO-standarder. Vår främsta prioritet är att kunderna blir nöjda och stolta över vårt förhållningssätt till våra klienter. 100 % av vår kundbas har gett oss högt eller mycket högt betyg och 96 % vill rekommendera våra tjänster. Vi har en hög återköpsgrad och vill ständigt förbättra vår servicegrad år efter år.

Vi förstår att genomförandet av en ISO-standard ibland kan uppfattas som en lång och utmanande process. Med ISO Quality Services kommer ni dock att uppnå certifiering inom 6-8 veckor. Vi samarbetar med er och resten av teamet för att säkerställa att systemen är helt integrerade i verksamheten på det allra mest effektiva sättet. Genom att säkerställa att vi förstår er organisation, det sätt på vilket ni är strukturerade och de aktuella systemen på plats, håller vi alltid er verksamhet och dess framgång i förgrunden.

HUR VI ARBETAR

En av de första åtgärderna i övergången till ert nya ledningssystem eller implementeringsprojekt är att jämföra ert nuvarande system gentemot kraven för ISO-standards. En detaljerad handlingsplan för hela projektet utarbetas sedan och avtalas.

Vi sammanställer all relevant dokumentation för er. Dessa dokument presenteras och förklaras sedan för er och eventuell icke-uppfyllelse verifieras genom avhjälpande åtgärder. Ni kommer sedan att få ert ISO-certifikat, manualer, logotyper och ert registreringsnummer.

Certifieringsprocessen tar cirka 6 veckor från inledande granskning. När ni certifierats förses ni med en fortlöpande telefon/email support. Standarden övervakas sedan genom våra granskningspartners som kommer att genomföra en intern granskning efter 6 månader och därefter en årlig revision och validering.

Icke-ackrediterad certifiering

Vi har valt att erbjuda en icke-ackrediterad väg till certifiering (Icke UKAS, INAB, DAkkS, COFRAC, ANSI), vilket innebär att vi kan ge er support genom varje aspekt av processen. Inte alla företag kräver denna certifieringsnivå och eftersom vi inte är ackrediterade är vi en prisvärd väg till ISO-certifiering.