“Implementeringen av ISO-standarder i Unloq Systems krävdes av affärsutvecklingen och av våra kunder också. Processen med ISO Quality Services var mycket jämn och naturlig.

Vi rekommenderar ISO Quality Services som det bästa företaget för att implementera ISO.”

– Corina Patachi (2017)


Leave a Reply