Offsite Servers Limited är ett molnbaserat värd- och teknikföretag med verksamhet i Storbritannien. De bestämde sig för att uppnå certifiering för ISO 9001-kvalitetsledning och ISO 27001-informationssäkerhetsledning så att de kunde erkännas för sitt kvalitetsarbete.

ISO-certifiering för att erkänna kvaliteten på deras service

Offsite Servers Limited är ett molnbaserat värd- och teknikföretag med verksamhet i Storbritannien.

De bestämde sig för att uppnå certifiering för ISO 9001-kvalitetslednings och ISO 27001-informationssäkerhetsledning, eftersom de ville vara erkända för kvaliteten på de tjänster som de erbjuder sina kunder.

Teamet ansåg att det skulle ge dem möjlighet att erbjuda deras kunder bästa möjliga support och uppmärksamhet och säkerställa att de hade möjlighet att kontinuerligt förbättra sina tjänster.

Det var också lika viktigt att hjälpa dem att säkra nya affärsmöjligheter och förbli konkurrenskraftiga på en växande marknad.

Möta ISO Quality Services Ltd

Företaget visste inte exakt vad de kunde förvänta sig före mötet med ISO Quality Services. Men genom regelbunden kommunikation med utvärderare och klienttjänstteam, kände sig företaget tryggt med den support de fick genom processen.

“Teamet vid ISO Quality Services var så involverade som jag ville. Jag visste att de fanns där när jag behövde support, med regelbundna samtal för att säkerställa att jag hade allt jag behövde.”

Strategi för kontinuerlig förbättring

Med ISO 9001 och ISO 27001 på plats, ser Offsite Servers nu fram emot att genomföra en kontinuerlig förbättringsstrategi och de kan nu tydligt identifiera områden i verksamheten som de vill fokusera på.

“Systemet som ISO Quality Services hjälpte oss implementera är väldigt bra. Jag kan dock se ännu flera möjligheter för oss att utvecklas. Teamet förstår förändringarna och jag ser fram emot att ytterligare utveckla systemet kring företagets behov allt eftersom företaget växer.”

För att kontakta teamet på Offsite Servers, kontakta +44(0)121 272 2030 eller besök deras webbplats här.

För mer information kring ISO 9001-kvalitetsledningssystemet eller ISO 27001-informationsäkerhets ledningssystemet, klicka här.

Ni kan också kontakta vårt team på +44(0)1905 670 303.


Leave a Reply