“Inledningsvis valde vi ISO Quality Services enbart av bekvämlighet, eftersom det vid den tidpunkten inte fanns några franska certifieringsagenturer ackrediterade för att leverera ISO 17100-certifikat.

Sedan när vi sökte efter en internationell leverantör, föredrog vi en engelskspråkig sådan.

Vi har sedan dess fortsatt med ISO Quality Services eftersom vi är mycket nöjda med dem, i synnerhet den totallösning de erbjuder som inkluderar 6 månaders revisioner, regelbunden kontakt med revisorer och förberedelse för revisioner långt på förhand. Revisorerna själva är både professionella och hjälpsamma.

Extra bonusar är fakturor som utfärdas i euro.”

– Peter Hancock (2017)


Leave a Reply